Publikationer

PUBLIKATIONER

Vid sidan om ett stort antal artiklar har jag även publicerat ett antal böcker och några småskrifter, vilka bland annat återfinns nedan. Ämnet är nordisk medeltida kyrkohistoria, samt några porträtt av betydande göteborgare under 1700-talet och det tidiga 1800-talet.

Mitt skrivande har jag haft med mig sedan unga år, och det har alltid omfattat ett flertal ämnen. Vid sidan om skrifterna nedan har det blivit några hundra artiklar, vetenskapliga såväl som populär-vetenskapliga. Ämnena har varit från det breda historieämnet, och även filosofi, teologi och mystik. 


För närvarande arbetar jag på en skrift om Helige Sigfrid, och en omarbetning av min bok om William Chalmers. Planer finns även på att ge ut ytterligare småskrifter rörande nordisk kyrkohistoria.

Skrifterna, samt DVD'n, nedan beställes enklast genom E-mail eller kontaktformuläret på kontaktsida


Samtliga priser är inklusive moms, och exklusive porto.


Distribuerar även litteratur, som ensam i Skandinavien, om och från Katolsk-apostoliska kyrkan ("irvingianerna"). Aktuell boklista sänds efter förfrågan. 

HISTORISK

FILM

TRE ANSIKTEN MED BLICKEN MOT ÖSTER (DVD)

Manus, idé och ciceron: Carl T. Ek (2014) - 65 kr 

STATUS: I LAGER


1700-talets Göteborg blickade mot öster, och tre män gjorde det kanske mer än många andra. Dessa var Niclas Sahlgren, William Chalmers och Pehr Dubb. Tre ansikten som i mer än en bemärkelse såg mot den uppgående solen i öster. För affärer, stadsbyggnad och mer kunskap och visdom.


Tre kortfilmer (cirka 25 minuter vardera) om tre betydande ansikten under Göteborgs 1700-tal och tidiga 1800-tal.


Niclas Sahlgren - Den odödlige ostindiefararen

Niclas Sahlgren var en föregångsman, och en resenär i dubbel bemärkelse. En lysande man från flera synvinklar, och som gått till historien som den store donatorn och grundaren av Sveriges mest framgångsrika företag någonsin.


William Chalmers - Ett liv i affärer och reformer

William Chalmers såg sådant som få andra såg. Mot öster blickade han hela sitt liv, och fann sin inspiration. Och det gav Göteborg och Sverige några av vårt lands främsta

institutioner.


Pehr Dubb - En upplyst despot i Göteborg

Pehr Dubb, en man som rätta kan kallas Göteborgs andre grundare. Hela sitt liv levde han för att tjäna samhället, ett samhälle som han gav sitt liv för. Han kände sina egna plikter, och liksom solen som stiger upp i öster för att upplysa och styra världen, så tog Pehr Dubb sin plats i Göteborg för att upplysa och styra sin stad. 


BÖCKER &

SMÅSKRIFTER

                                 PRODESSE - Dr. Pehr Dubb och hur han

                                 gagnade Göteborg

                 För          148 sid. Göteborg 2016

                                 Pris:  150 kr. STATUS: SLUTSÅLD


                                 

Få personer i Göteborgs historia har haft ett sådant betydande inflytande och en så djup påverkan på stadens utveckling som Dr. Pehr Dubb. Som en stadens stränge men ömme fader blev han under sin samtid omtalad som "Pappa Dubb" under det nära halvsekel som styrde sitt Göteborg. 

                                   GIACOMO CASANOVA -

                                   Äventyrare - Författare - Mystiker

                                   92 sid. Göteborg 2016

                                   Pris: 100 kr. STATUS: I LAGER
Casanova träder fram ur historien som den store förföraren och kvinnotjusaren, men även som äventyrare och inte minst som författare av vad som kom att publiceras under titeln "Casanovas Memoarer". Men på hans långa lista med "titlar" finner man också musiker, katolsk prästman, frimurare, teaterdirektör, redaktör, diplomat och många andra. Boken önskar att lyfta på förlåten och presentera för läsaren mannen och människan Casanova. Så välkommen in i Casanovas värld!


                                       DET BRITTISKA GÖTEBORGS        

                                       KYRKLIGA HISTORIA OCH

                                       UTVECKLING MELLAN ÅREN 1620

                                       OCH 1860.

                                       20 sid. (ill). Göteborg 2016.

                                       Pris: 40 kr. STATUS: I LAGER


Skriften tar med läsaren på en resa från det tidiga 1600-talet till mitten av 1800-talet där britternas kyrkliga historia i Göteborg presenteras, och det självklar fokus på den anglikanska församlingen.


                                         CISTERCIENSERNA, OCH DERAS

                                         ETABLERING I DET "NORDLIGA

                                         LANDET BORTOM VÄRLDENS

                                         GRÄNSER

                                                 (Cues' småskrifter om nordisk kyrkohistoria 1)

                                         20 sid. (ill.). Göteborg 2016

                                         Pris: 40 kr. STATUS: I LAGER

Denna skrift tar med läsaren på en resa som tar sin början i Frankrike under slutet av 1000-talet under den tid då Cisterciensorden stiftades, och berättar om hur det kom sig att orden etablera kloster i Norden och om de västgötska klostrens tillkomst.


                                          VARJAGFURSTINNA OCH HELGON

                                          Om Heliga Allogia/Olga av Kiev

                                                   (Cues' småskrifter om nordisk kyrkohistoria 2)

                                          32 sid. (ill.). Göteborg 2016

                                          Pris: 50 kr. STATUS: I LAGERI skriften får läsaren bekanta sig med den mäktiga och märkliga varjagkvinnan Allogia/Olga, vilken blev furstinna av Kiev-Rus' och helgon på 900-talet.


                                           WILLIAM CHALMERS - 

                                           Ett liv i reformer och affärer

                                           129 sid. (ill.). Göteborg 2014

                                           Pris: 145 kr. STATUS: SLUTSÅLD
De uppsatser vilka återfinns i denna skrift var ursprungligen skrivna på uppdrag av Chalmers Tekniska Högskola i samband med testamentsjubiléet år 2011, men är omarbetare och utvidgade. Syften med boken har inte varit den vanliga utgångspunkten att lyfta fram Chalmers gärning som affärsman i första hand, utan istället att försöker närma sig honom som människa. Att glänta på dörren för att lära känna mer om hans ursprung och familj, intressen, privatliv och livsfilosofi.