Om mig

Medlemskap:


Svenska Endodontiska Sällskapet, Katolsk-apostolisk historisk förening, Genealogiska föreningen, Svenska Historiska Föreningen, Källakademin, Katolsk historisk förening, Lunds Stiftshistoriska sällskap, Västergötlands fornminnesförening, Friends of the Mansfield Place Church.

OM

MIG

Bördig från Skåne, men numera bosatt i Göteborg. Aktiv föreläsare sedan slutet av 90-talet, med mångårig lärarerfarenhet från både grundskola och universitet från Sverige så väl som från andra länder.


Religions- och medeltidshistoriker, samt teolog, med särskild fokus på nordisk historia under yngre järnålder och medeltid. Jag är även verksam som folkbildare inom släktforskning och kulturhistoria, och guidar bland annat vid Göteborgs kyrkogårdar sedan en del år tillbaka.


M.A. i medeltidshistoria och Cand. theol.

Uppdrag:


Katolsk-apostolisk historisk förening 


2018 - f.v.


Sekreterare.


Bokförlaget Cues Ek. För.


2014 - f.v.


Styrelseordförande och VD.


Kulturhistoriska samfundet


2011 - 2021


Ordförande och verksamhetsledare.


Svenska Endodontiska Sällskapet


2010 - f.v.


Sekreterare.

 


Redaktör för tidskrifterna Nova Radix och Nya Pastorala Meddelanden.